Franska språkets böjnings-former, såväl de egentliga, som de oegentliga eller perifrastiska, d.ä. sådana som bildas med tillhjelp af flera ord; af N. Åkerman. =(Rubr.)= (Stockholm, Marquardska boktryckeriet.) =1-3. 1828.=

Författare
Nils Åkerman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1828 Sverige, Stockholm 1:o(tv.).