Fransysk ortoepi eller Utförlig afhandling om detta språks rigtiga uttal. Enligt de af nyaste franska språklärare meddelade grunder. Bearbetad af N. Åkerman. ... Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1824

Författare
Nils Åkerman
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Marquard 1824 Sverige, Stockholm [10] , ii56 sidor. =(s. 9/10, 55/56 blanka)=. 8:o.