Fransysk stilöfnings- och läsebok, innehållande mer än 2500 ur klassiska författare valda och efter grammatikens reglor ordnade exempel med upplysande anmärkningar, samt en kort krestomati; af N. Åkerman. Ett nödvändigt bihang till samme - författares år 1824 utgifna fransyska grammatika. Stockholm, Elmén och Granbergs, samt Marquardska tryckerierne, 1826, 27

Författare
Nils Åkerman
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1826 1827 Sverige, Stockholm viii, 272 sidor. 8:o.