Fredrik Gabriel Hedberg, hans lif och werksamhet - biografisk teckning

Författare
Ludwig Wennerström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1896 Finland, Helsingfors 259 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan