Fredrika Bremer - rapport från Kvinnolitteraturprojektets Frederika Bremer-symposium, Uppsala universitet 9-10 nov 1979

Författare
(Sammanst. av Karin Westman Berg och Birgitta Onsell.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kvinnolitteraturprojektet, HSC, Univ. 1980 Sverige, Uppsala, Uppsala [6], 77, ii sidor., [6] pl.-bl. 21 cm