Fredshandboken

Författare
(Redaktör: Marianne Mossige-Norheim tecknare: Karin Feltzin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsradion, Williamssons offsettr. 1986 Sverige, Stockholm, Solna 64 sidor. ill. 30 cm