Fredssaken och kvinnan

Författare
Emilia Broomé
(Af Emilia Broomé.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1899 Sverige, Stockholm 12 sidor.