Fresta kyrkogård - Frestaby 4:1, Upplands-Väsby kommun, Stockholms län : inventeringsrapport

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms läns museum 2018 Sverige, Stockholm 12 sidor. ill.