Freudland

Författare
Mattias Leivinger
Genre
Romaner, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hoi Förlag 2014 Sverige 978-91-7557-905-4
Hoi 2014 Sverige, Helsingborg, Finland 616 sidor. 22 cm 978-91-7557-904-7