Fri lek i förskolan

Författare
Inger William-Olsson
(Inger William-Olsson, Stina Sandels)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarhögskolan 1968 Sverige, Stockholm 105 sidor. : tab.