Friaren från landet

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Johan Ludvig Runeberg med en efterskrift av Helmer Winter.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sällsk. Bokvännerna, Seelig, Thule 1960 Sverige, Stockholm, Stockholm [3], 75 sidor.
1928 Finland, Helsingfors 14 sidor.
J.C. Frenckell & son 1834 , Helsingfors 69 sidor.