Friction characteristics of thin hard CVD and PVD coatings

Författare
Lena Pettersson
(Lena Pettersson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för Industriell Teknik och Utveckling (CITU), Högskolan Dalarna 1997 Sverige, Borlänge 36 sidor. ill.