Frida Tomasine får en søster

Originaltitel
Frida Tomasine får en syster
Författare
Maj Bylock
(Maj Bylock overs. av Sigrid Ruth Waage ill.: Birgitta Folcker-Sundell.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden cop. 1974 Norge, Oslo 80 sidor. ill. 20 cm