Fridas första jobb

Författare
Maj Bylock
(Maj Bylock omsl. och ill.: Birgitta Folcker-Sundell.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström, B. Wahlström 1976 Sverige, Stockholm, Falun 100 sidor. ill. 17 cm
Storytel Publishing nnnn 978-91-32-19570-9