Friedrich - åtta samtida kommentarer

Författare
Bo Nilsson
(Text: Bo Nilsson foto: Sara Arnald ....)
Genre
Katalog, Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nationalmuseum, Printografen 2009 Sverige, Stockholm, Helsingborg 57 sidor. ill. 21 cm 978-91-7100-825-1