Frigörelse - leva öppet som bög eller lesbisk

Författare
Dodo Parikas
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberFörlag 1981 Sverige, Stockholm 182 sidor. : ill. 20 cm 91-38-05568-6