Frigörelse - berättelse från revolutionens och storstrejkens dagar i Ryssland och Finland

Författare
Wilhelm Granath
(Med illustr. af C. O. Bartels)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svithiod 1905 Sverige, Stockholm 144 sidor.