Frihet, jämlikhet - nödvändighet --- på teatern - ett försök till analys av teaterkollektivets problematik med särskild tonvikt vid förhållandet mellan text och spel och deras företrädare

Författare
Maud Backéus
(Maud Backéus.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. riksteatern, Småland 1979 Sverige, Stockholm, Jönköping 75 sidor. ill. 20 cm