Fripassageraren

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland övers.: Staffan Henning)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther/Wennerberg 1985 Sverige, Malmö 191 sidor. 18 cm 91-35-02884-X
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65251-0