Frisörer - yrkeshygienisk utredning : arbetsmiljö på frisörsalongermed inriktning på ventilation och exponering för persulfater

Författare
Linnéa Lillienberg
(Linnéa Lillienberg, Anna Dahlman-Höglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Yrkes- och miljömedicin 2001 Sverige, Göteborg 26 sidor.