Friska och sjuka

Författare
Anker Aggebo
(Övers. av Sven Stolpe. Vignetter av Ebbe Fog)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1949 Sverige, Stockholm 335s