Friskare arbetsplatser - att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats

Blir vi sjuka på jobbet? Långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar kan ju tyda på det. Men det behöver inte vara så, menar Bosse Angelöw. Det existerar kanske ingen mirakelkur, men däremot finns många olika individuella, grupporienterade och organisatoriska strategier som kan genomföras för att skapa friskare arbetsplatser. Denna upplyftande bok handlar om vad ledning, chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att skapa en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Bosse Angelöw
(Bosse Angelöw.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Svenska industritjänstemannaförbundet (SIF, Studentlitteratur 2004 Sverige, Lund, Stockholm, Lund 195 sidor. 23 cm
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2002 Sverige, Lund, Lund 195 sidor. 23 cm 978-91-44-02751-7