Fritfluga i havre

Författare
Mats Lindblad
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1999 Sverige, Uppsala [4 ] sidor.
Sveriges lantbruksuniv. 1998 Sverige, Uppsala [4 ] sidor.
Sveriges lantbruksuniv. 1997 Sverige, Uppsala 3 sidor.
Sveriges lantbruksuniv. 1996 Sverige, Uppsala 4 sidor.