Fritid som velfærd

Författare
Marit Bakke
Genre
Bibliografi
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rhodos 1982? Danmark, København iii, 271 sidor. : ill. 24 cm 87-7496-820-3