Fritidsbåtens instrumentering

Författare
Neil C. Dick
(Neil C. Dick i svensk övers. av Bengt O. Hult med specialkapitel av Bertil G. Nordlinder och Jan Boije.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Spektra, Computer printing 1976 Sverige, Halmstad, Halmstad 168 sidor. ill. 24 cm