Fritidstips för alla åldrar - program, våren 66

Författare
Stig Gustavsson
(Mosaiska församlingen, Göteborg sammanställt av Stig Gustavsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Sverige, Göteborg [14] sidor.