From Beliefs to Dynamic Affect Systems in Mathematics Education - Exploring a Mosaic of Relationships and Interactions

Författare
(Ed. Birgit Pepin and Bettina Roesken-Winter.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Verlag 2015 Schweiz, Cham xiii, 407 sidor. 978-3-319-06807-7