From Plataea to Potidaea - studies in the history and historiography of the Pentecontaetia

Författare
Ernst Badian
(E. Badian)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Johns Hopkins Univ. Press cop. 1993 USA, Baltimore xii, 264 sidor. 0-8018-4431-2