From Text to 'lived' Resources - Mathematics Curriculum Materials and Teacher Development

Författare
(Editors: Ghislane Gueudet, Birgit Pepin, Luc Trouche)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Verlag 2011 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Dordrecht xx, 363 sidor. : fig. 978-94-007-1965-1, 94-007-1965-5