From Vikings to vodka

Originaltitel
Från vikingar till vodka Engelska
Författare
Kenth Olsson
(Kenth Olsson photo: Roberto Finoli illustrations: Stefan Thor translation: Daniel Soutine facts checkup: Malin Arvidsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Accent, Kristianstads boktr. 2004 Sverige, Kristianstad, Kristianstad 192 sidor. ill. (vissa i färg) 31 cm
Accent, AM-tryck 2002 Sverige, Kristianstad, Hässleholm 160 sidor. ill. (vissa i färg) 31 cm