From text to 'lived' resources - mathematics curriculum materials and teacher development

Författare
Ghislaine. Gueudet
(Edited by Ghislaine Gueudet, Birgit Pepin, Luc Trouche.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Science+Business Media B.V. 2012 Tyskland, Dordrecht v.: digital 978-94-007-1966-8
Springer Verlag 2011 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Dordrecht xx, 363 sidor. : fig. 978-94-007-1965-1, 94-007-1965-5