Fromma mord

Författare
Lars Ahlin
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albert Bonniers förlag 2015 Sverige 978-91-0-014600-9
Folkteatern i Göteborg 1992 Sverige, Göteborg 121 sidor.
Alba 1978 Sverige, Stockholm [9] sidor., sidor. 17-301 21 cm 91-7458-124-4
Bonnier, Bonnier 1968 Sverige, Stockholm, Stockholm 301 sidor.
Tiden, Rydahl 1952 Sverige, Stockholm, Stockholm 292 sidor.
1952 Sverige, Stockholm