Frukt- och köks-trädgården - fruktträds uppdragning, förädling och skötsel, frukt- och grönsakers drifning samt köksträdgårdens vård

Författare
Daniel Müller
(Af Daniel Müller)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1861 Sverige, Stockholm xii, 276 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan