Frukt-träds uppdragning, förädling och skötsel, frukt- och grönsakers drifning, samt köksträdgårdens vård ... Med många i texten tryckta träsnitt D. 2

Författare
Daniel Müller
(Af Daniel Müller.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1850 Sverige, Stockholm xviii, 280 sidor. ill. 8:o