Frykstads jernvägs aktie bolag 1848-1873 - en bolagskrönika

Författare
Svante Forsæus
(Svante Forsæus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Frykstad Clara elfs jernvägs sällsk., Affärstr. i Kil 1998 Sverige, Frykstad, Kil 122 sidor. ill. 25 cm