Fuelwood demand and supply in the Umm Ruwaba/Er Rahad region in N. Kordofan, The Sudan - a study based on field data and Landsat MSS information

Författare
Katarina Olsson
(Katarina Olsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1985 Sverige, Lund 74 sidor. diagr., ill., tab.