Fukt, Ytterväggar. Fönster

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., Spångberg 1981 Sverige, Stockholm, Stockholm 142 sidor. diagr., ill., kart., tab.