Fukt i byggnaden - byt 8

Författare
Samuel A. Berg
(Samuel A Berg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärnö AB 2011 Sverige, Arboga 180 sidor. : ill. 24 cm 977925-7-8 (Invalid)
Lärnö AB cop. 2008 Sverige, Stockholm 136 sidor. ill. 978-91-977147-7-8