Fukt & mögel A, Allmänt

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO, Svensk byggtjänst, Tierps tr. 1988 Sverige, Stockholm, Tierp 9 hfn, 19 mätbl.