Fukt & mögel B, Tak, väggar

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO, Svensk byggtjänst, Tierps tr. 1988 Sverige, Stockholm, Tierp 31 hfn