Fukt & mögel

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO, Svensk byggtjänst distributör 1988-9999 Sverige, Stockholm ill. 32 cm
Svensk byggtjänst 1986 Sverige, Stockholm 54 sidor. : ill., diagr. 30 cm