Fuktsäkerhetsprojektering - från ankommande virke till nyckelfärdigt hus

Författare
Armel Alibašić
(Armel Alibašić, Claes Andersson, Fredrik Carlsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2009 Sverige, Göteborg vii, 42 sidor. ill.