Fullortsborrning av tunnlar

Författare
Gunnar Nord
(Gunnar Nord. Fullborrning av stigorter / av Mats Matsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. kraftverksfören. 1979 Sverige, Stockholm 24 sidor. : diagr., ill. 21 cm