Fullskaleförsök avseende utmattning hos nitade balkar från järnvägsbroar - en litteraturstudie

Författare
Björn Åkesson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1993 Sverige 44 sidor.