Funderar du på- bön och fasta?

Författare
Olof Djurfeldt
(Olof Djurfeldt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Interskrift, Almqvist & Wiksell tr. 1997 Sverige, Stockholm, Stockholm 47 sidor. 18 cm