Fungerar vårt rättsväsende? - fyra professorer uttala sig om bankernas övergrepp

Författare
(Anders Vinding Kruse, Robert Kristensson, Alvar Nelson och Hilding Eek.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seelig, Esselte 1971 Sverige, Stockholm, Samtid & Framtid, Solna, Stockholm 93 sidor.