Funkisbyggnad och modell för ett modernt museum

Författare
Urban Windahl
(Text: Urban Windahl och Marietta Douglas.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Östergötlands museum 2012 Sverige, Linköping 76 sidor. ill. 978-91-85908-92-9