Funktionen wirkungsschwacher Klimaschutzabkommen

Författare
Patrick Laurency
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Fachmedien Wiesbaden 2013 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Dordrecht