Funktionslära och analytisk geometri

Författare
Bengt E. Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. 1955 Sverige, Stockholm v, 222 sidor.
Norstedt 1928 Sverige, Stockholm 228 sidor.