Furuby SLU-CUF avdelning 30 år - 7 februari 1934-7 februari 1964 : jubileumsskrift

Författare
(Ansvariga för jubileumsskriften: Ingvar Johansson ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
avd. 1964 Sverige, Furuby 40 sidor.